Infolinia techniczna

Doradztwo techniczne:
godz. 8-20 
tel. 604 55 09 69


______________________________
Molykote 1000 100g
Szybki podgląd
Netto: 34,31 zł
Brutto: 42,20 zł
Molykote D 321 R Spray 400ml
Szybki podgląd
Netto: 116,30 zł
Brutto: 143,05 zł
Kluber Isoflex Topas NB 5051 1kg
Szybki podgląd
Kluber Isoflex Topas NB 152 1kg
Szybki podgląd
Netto: 1 205,82 zł
Brutto: 1 483,16 zł
Kluber Isoflex NBU 15 400g
Szybki podgląd
Netto: 382,39 zł
Brutto: 470,34 zł
Kluber Unisilkon L 641 500g
Szybki podgląd
Netto: 1 214,33 zł
Brutto: 1 493,63 zł
Kluber Unisilkon L 50/2 - 750g
Szybki podgląd
Netto: 1 852,33 zł
Brutto: 2 278,37 zł
Mobil Vactra No 4 20L
Szybki podgląd
Netto: 482,00 zł
Brutto: 592,86 zł
Molykote Multilub 100g
Szybki podgląd
Netto: 19,75 zł
Brutto: 24,29 zł
SKF LGHB 2 5kg smar łożyskowy na wysokie obciążenia
Szybki podgląd
Netto: 631,42 zł
Brutto: 776,65 zł
Napisz do NAS!

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
Odpiszemy na Twoje zapytanie
tak szybko jak to możliwe!

Napisz do nas
...jest pusty

Strona głównaRegulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego emagross.pl

logo emagross.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.emagross.pl , który prowadzony jest przez MAGROSS Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-408 , ul. Lubelska 37D, w tym zasady dokonywania zakupów przez Klientów, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedający - MAGROSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923210 , NIP 7393958501, REGON 389996647.

Kupujący lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dokonująca zakupów w sklepie internetowym na podstawie złożonego przez siebie zamówienia,

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego po adresem www.emagross.pl

Produkt - każdy towar przeznaczony do sprzedaży znajdujący się w ofercie Sklepu

Cena - wyrażona w polskich złotych cena sprzedaży Produktu. Cena podawana jest przez Sklep w wartościach netto i brutto (podwyższona o należny podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego).

Koszty dostawy - wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca; koszty te, w wysokości podawanej przez Sklep, obciążają bezpośrednio Kupującego,

Miejsce dostawy - wskazany przez Kupującego adres, do którego ma być dostarczony Produkt, położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamówienie - wyrażony przez Kupującego zamiar dokonania zakupu Produktu po Cenie określonej przez Sklep; Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 i art. 661 § 1 kodeksu cywilnego.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Sklep internetowy www.emagross.pl zajmuje się sprzedażą produktów wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

4. Asortyment sklepu internetowy emagross.pl to szeroka oferta produktów olejowych, smarnych i produktów specjalistycznych różnych marek.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu Produktów oferowanych do sprzedaży, jak również określonych Cen sprzedaży, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwila zawarcia umowy to zgodne oświadczenie woli obu stron,   z którego wynika decyzja o przeprowadzeniu transakcji kupna/sprzedaży, skutkiem czego jest przyjęcie zamówienia do realizacji. Powyższe zmiany nie mogą być podstawą do roszczeń. Możliwość zmiany Produktów i Cen nie może dotyczyć jednak Zamówień, których realizacja została przez Sprzedającego potwierdzona.

6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania Zamówień przez Kupujących i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu Kupujący powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu komputer lub urządzenie Zamawiającego powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.

8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

9. W celu korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia dokumentów HTML.

10. Przy składaniu zamówień oraz prowadzeniu innej korespondencji poprzez stronę internetową Sklepu obowiązuje zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu emagross.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2

Składanie zamówień, płatności.

1. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

3. Sprzedający umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy: 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37D w godzinach 8-16.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie emagross.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową www.emagross.pl za pomocą specjalnego formularza w Koszyku Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. Polega ona na kliknięciu przez Klienta na zawarty link w otrzymanej od Sklepu wiadomości e-mail wysłanej natychmiast po złożeniu zamówienia. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji, określający: nazwę Produktu, jego ilość, Cenę, łączną kwotę do zapłaty wraz z Kosztami dostawy, sposób płatności, a nadto: Miejsce dostawy, Przewoźnika i przewidywany termin dostawy.

9. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży na warunkach określonych w e-mailu.

10. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczny z odmową sprzedaży Produktu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

11. Sprzedający zastrzega sobie, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, możliwość zwrócenia się do Kupującego o przesłanie dodatkowych informacji.

12. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji gdy przekazane mu przez Kupującego dane są niepełne lub nasuwają wątpliwości co do ich wiarygodności.

13. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu procesu rozpoczęcia jego realizacji. Kupujący może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod nr 604 55 09 69 bądź drogą e-mailową za zgodą Sprzedającego.

14. Kupujący może wybrać spośród następujących formy zapłaty należności:
1) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
2) Płatność gotówką za pobraniem należności przez Przewoźnika przy odbiorze przesyłki ( opcja dostawy za pobraniem dotyczy zamówień do wysokości 2000 PLN)
3) Płatność przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata) na rachunek Sprzedającego.
Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego w :
PKO BP SA nr rachunku: 52 1020 3541 0000 5702 0351 8644
podając nr zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Sprzedającego ( zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu).
Każdy Kupujący wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.
Termin dostawy jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
4) Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
Kupujący obowiązany jest dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia  zamówienia.

15.Zamówiony Produkt jest dostarczany Kupującemu wraz z dowodem sprzedaży (fakturą VAT).

16.Z chwilą wydania produktu Przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

17.Produkt przechodzi na własność Kupującego z chwilą dokonania całkowitej zapłaty.

§ 3

Pakowanie i dostawa.

1. Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem Przewoźnika (kuriera) w terminie określonym w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.

2. Koszt dostawy zależy od wagi zakupionych towarów, sposobu wysyłki (kurier) oraz formy płatności (przedpłata/pobranie).

3. Sprzedający nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

4. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Sprzedającemu wszelkich wad.

Koszt dostawy:

Zgodnie z aktualnym cennikiem: Cennik

 

§ 4

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sklep występuje jedynie jako dystrybutor Produktów i że gwarantem jakości Produktów jest ich producent. W przypadku reklamacji jakościowej rola Sklepu sprowadza się zatem do przekazania reklamacji bezpośrednio producentowi.

2. W przypadku reklamacji, wadliwy towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale Kontakt. Do reklamacji należy dołączyć otrzymaną fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeśli tylko będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep zwróci nabywcy zapłaconą przez niego cenę towaru lub zaoferuje inny dostępny w Sklepie produkt.

3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 5

Zasady zwrotu zakupionych produktów

1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny zwrotu.

2. Termin zwrotu wynosi 14 dni od daty dostawy Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Po otrzymaniu zwrotu produktu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie wystawia fakturę VAT korektę, którą przekazuje Kupującemu, a następnie, w ciągu 3 dni od otrzymania podpisanej faktury korekty, zwraca wpłaconą wcześniej należność.

6. Koszty zwrotu produktu dokonanego w trybie niniejszego paragrafu obciążają Kupującego.

7. Zwrotowi nie podlega towar, który zostały przez Sprzedawcę przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 6

Poufność i ochrona prywatności.

1. MAGROSS Sp. z o.o. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

2. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane na stronie www.emagross.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Sklep www.emagross.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji technicznych oraz innych danych znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

4. Wszelkie dane uzyskane od Kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy Klient ma prawo do ich wglądu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw Kupujących wynikających z Zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory winny być rozwiązywane w sposób ugodowy, zaś w przypadku niemożności zawarcia porozumienia będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sklepu.

 

logo emagross.pl


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności